Wgbo: Uw rechten en plichten

Als zorgverleners doen we ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen, dit is formeel vastgelegd in de WGBO-wet behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen u en de zorgverlener en beschrijft uw rechten en plichten.

wgbo copy
Het draagt te ver om alles hierover uit te leggen maar een aantal belangrijke punten zijn recht op informatie –informent consent-dat u goed en begrijpelijk informatie over u gezondheidstoestand geeft zodat de zorgverlener u goed kan adviseren over behandeling, gevolgen/nadelen en alternatieven.

Verlenen van toestemming; u moet op basis van goede informatie toestemming geven voor uw behandeling.

Inzage in uw medisch dossier welke u altijd kunt inzien en desgewenst uitleg kunt krijgen.

 

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg