Patiënteninformatie dataverzameling Fysiotherapie

Uw fysiotherapeut neemt deel aan een onderzoek voor het meten van de resultaten van de fysiotherapeutische behandeling. Uw fysiotherapeut werkt hierdoor mee aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapie. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door IQ healthcare, onderdeel van het Radboudumc, en loopt tot juli 2019.

 

Wat betekent dit voor u?

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, heeft IQ healthcare gegevens nodig van patiënten die een behandeling fysiotherapie hebben ondergaan. Wij zullen hiervoor enkele gegevens uit uw patiëntendossier gebruiken. Er verandert door het onderzoek niets aan de behandeling en begeleiding door uw fysiotherapeut. De risico’s voor deelname aan dit onderzoek zijn minimaal. U heeft zelf geen direct voordeel  van deelname aan het project, maar het project heeft als doel de kwaliteit van de zorg door uw fysiotherapeut continue te bevorderen.

 

Welke gegevens uit mijn dossier zijn nodig?

De gegevens die nodig zijn uit uw dossier zijn onder andere: de duur van de klacht, het te verwachten resultaat en de scores op de door u ingevulde vragenlijsten. Persoonsgegevens die we uit uw dossier gebruiken zijn uw geslacht en leeftijd. We verzamelen niet uw naam, adres en woonplaats en ook niet uw burgerservicenummer. De gegevens worden via het elektronisch patiëntendossier gestuurd naar een database. Van daaruit wordt het doorgestuurd naar IQ healthcare. Gedetailleerde informatie over de gegevens die worden verzameld en de databases is te vinden in de bijlage.

 

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens, zal uw fysiotherapeut uw gegevens aan IQ healthcare verstrekken, waarna IQ healthcare deze gegevens ten behoeve van het onderzoek zal gebruiken. De gegevens worden verzameld via een van de bestaande databases voor kwaliteitsmetingen waarbij de praktijk van uw fysiotherapeut is aangesloten. Onderaan deze brief is een overzicht van de databases opgenomen.

 

De gegevens worden door IQ healthcare vertrouwelijk en volgens de geldende privacywetgeving behandeld en verwerkt in een aparte database. Alleen de onderzoekers die direct bij dit project betrokken zijn zullen de gegevens kunnen inzien. Nadat uw gegevens door IQ healthcare zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare uw persoonlijke gegevens van haar systeem verwijderen, zodat de uitkomsten van het onderzoek niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon.

 

Wat gebeurt er met de uitkomst van het onderzoek?

Nadat uw gegevens zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare de uitkomsten in anonieme overzichten rapporteren. Met de gegevens uit patiëntendossiers ontwikkelt IQ healthcare kwaliteitsindicatoren. Dit zijn meetbare onderdelen van de zorg die is verleend.

 

Deze informatie gebruikt uw fysiotherapeut maar ook zorgverzekeraars om de zorgverlening verder te verbeteren en u nog beter van dienst te zijn. De gegevens zullen 10 jaar bewaard worden.

 

Uw toestemming 

Uw fysiotherapeut vraagt aan u toestemming voor deelname aan het onderzoek. U bent geheel vrij in het al dan niet geven van uw toestemming en u kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Indien u geen toestemming wenst te verlenen kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. Uw gegevens zullen dan niet met IQ healthcare worden gedeeld en niet worden gebruikt voor het onderzoek.

 

Vragen en meer informatie

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.uitkomstindicatoren.nl

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut of met  de onderzoeker van het project, Koen Verburg (e‐mail: Koen.Verburg@radboudumc.nl).

Met uw medewerking bewijst u niet alleen uw fysiotherapeut, maar ook de Nederlandse gezondheidszorg een dienst. We zijn u daarvoor dankbaar.

 

Bijlage Database en gegevensverzameling

Databases voor gegevensverzameling

Uw gegevens worden verzameld vanuit het elektronisch patiëntendossier en worden doorgestuurd naar één van de volgende databases:

  1. Landelijke database fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Meer informatie over deze database, het doel van de database en welke gegevens hiervoor worden verzameld is te vinden op https://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/
  2. Landelijke database van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie: Meer informatie over deze database, het doel van de database en welke gegevens hiervoor worden verzameld is te vinden op https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
  3. Landelijke database kwaliteit van benchmark voor paramedici ParaBench: Meer informatie over deze database, het doel van de database en welke gegevens hiervoor worden verzameld is te vinden op: http://www.parabench.nl/
  4. Landelijke database kwaliteit van SpotOnMedics: Meer informatie over deze database, het doel van de database en welke gegevens hiervoor worden verzameld is te vinden op https://spotonmedics.nl/

 

Uw fysiotherapeut kan u vertellen via welke database uw gegevens worden doorgegeven voor dit project. Voor het aanleveren van de gegevens aan een van deze databases vraagt uw fysiotherapeut u ook toestemming, omdat hier ook andere gegevens van u worden verzameld met mogelijk een ander doel.

 

Gegevens die doorgestuurd worden voor het onderzoek
Datum waarop u bent behandeld
Patientcode, code van deze behandelreeks en code waarop elke behandeling wordt geregistreerd
Code waarop uw aandoening is geregistreerd en of u bent verwezen door een huisarts of specialist
Geboortejaar en of u een man of vrouw bent
Hoe lang u al klachten heeft, of u andere aandoeningen heeft en of al eerder deze klachten heeft gehad
Behandelaarcode, praktijkcode en postcode huisnummer van de praktijk
Code van het elektronisch patiëntendossier en het versienummer
Vragenlijsten: Gebruikte vragenlijst, datum waarop dit is afgenomen en de antwoorden die u hebt gegeven
Code van uw zorgverzekeraar
Einde behandeling: datum waarop u voor het laatst bent geweest, wat het resultaat is, en wat de reden is voor het stoppen van de behandeling
Aantal patiënten dat geen toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van de gegevens

 


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: